Les ardentes - Logo

11-12-13-14 juli 24
Luik, Be

Privacybeleid

Privacy van gegevens is voor ons van groot belang en wij streven ernaar open en transparant om te gaan met uw persoonsgegevens.

Daarom hebben wij richtlijnen opgesteld in overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") om de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens te regelen.

Deze verklaring is op u van toepassing, afhankelijk van de manier waarop u met ons omgaat.

Wanneer u een kaartje koopt om een van onze evenementen bij te wonen, zullen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om onze verplichtingen jegens u na te komen bij het verlenen van die dienst en, indien u ons daarvan op de hoogte hebt gesteld, zullen wij u op de hoogte houden van andere evenementen die voor u van belang kunnen zijn.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van ons nieuws.

Wanneer u een sociale netwerkfunctie op onze website of applicaties gebruikt en berichten plaatst op die sociale netwerken, kan het betreffende sociale netwerk informatie over u met ons delen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Festiv@Liege VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Festiv@Liege VZW

Boulevard de la Sauvenière, 118

4020 Luik

België

BTW-nummer: BTW-nummer BE0878.155.153

Waar worden uw gegevens opgeslagen?  

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze servers in de Europese Economische Ruimte ("EER").

Waarom slaan wij uw gegevens op?

Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens voor verschillende doeleinden, bijv. om u te helpen uw favoriete evenementen bij te wonen, om informatie te delen, voor marketingdoeleinden en indien wettelijk vereist.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?  

Uw gegevens worden gedeeld binnen de verschillende evenementen die Festiv@Liege organiseert of mede organiseert: Les Ardentes, Les TransArdentes, Ronquières Festival, Jazz à Liège, Reflektor, Ardentes Club.

Ze zullen enkel gebruikt worden om u te contacteren in het kader van het evenement van uw keuze.

Wij kunnen deze informatie delen met bepaalde partners van het evenement, zoals artiesten, promotors, platenmaatschappijen, teams of de gastlocatie, evenals andere derden die betrokken zijn bij de geleverde dienst.

Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven, verkopen of verhandelen voor commerciële doeleinden of aan derden buiten dit kader.

Hoe gebruiken wij uw informatie?

Wij gebruiken uw informatie wanneer u een contract met ons aangaat (bijvoorbeeld om producten of een ticket te kopen) om:

Uw bestelling te verwerken.
Betaling te verkrijgen.
U klantenondersteuning te bieden.
Onze communicatie- en marketingfuncties beter te vervullen.
Marktonderzoek en analyse om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren en te personaliseren.
Om u klantenserviceberichten te sturen, waaronder reserveringsbevestigingen en herinneringen aan evenementen.
Om onwettig gedrag op te sporen, onze rechten te beschermen of af te dwingen zoals bepaald door de wet. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat tickets de kopers bereiken. Hiertoe kunnen wij uw gegevens gebruiken om de doorverkoop van tickets, inbreuk op of misbruik van onze intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld onze handelsmerken of de handelsmerken van Event Partners), fraude of andere misdrijven of overtredingen te voorkomen.
Om ons te helpen onze diensten op u af te stemmen. Als u bijvoorbeeld tickets koopt voor popmuziekevenementen en toestemming hebt gegeven om marketinginformatie van ons te ontvangen, zullen wij u informeren over andere soortgelijke evenementen die voor u interessant kunnen zijn.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot deze gegevens?  

Recht op toegang

U hebt het recht om te allen tijde informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt contact met ons opnemen via info@lesardentes.be om uw persoonlijke gegevens per e-mail te ontvangen.

Recht op rectificatie

U hebt het recht te vragen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd als ze onjuist zijn en dat ze worden aangevuld als ze onvolledig zijn.

Recht op verwijdering

U hebt het recht om al uw persoonsgegevens te allen tijde te wissen of om te vragen dat deze in de toekomst beperkt worden gebruikt.

Recht op overdraagbaarheid

Wanneer uw persoonsgegevens na uw toestemming of instemming langs geautomatiseerde weg worden verwerkt, hebt u het recht om een kopie van uw aan u of een andere partij overgedragen gegevens te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit geldt alleen voor persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt. Over het algemeen maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, maar als wij dat wel doen, zullen wij u dat duidelijk maken.

Recht op bezwaar tegen verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?  

Daarom hebben wij een adres dat vragen over uw rechten zoals hierboven beschreven behandelt. Zij zijn te allen tijde bereikbaar op info@lesardentes.be

Hoewel wij elk verzoek dat wij ontvangen zorgvuldig beoordelen, kunnen uw rechten verschillen afhankelijk van waar u woont en hoeven wij niet altijd aan uw verzoek te voldoen. In deze gevallen zullen we uitleggen waarom.

Updates van ons privacybeleid: Het is mogelijk dat we ons privacybeleid moeten bijwerken. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Wij zullen alle materiële wijzigingen in het privacybeleid meedelen, bijvoorbeeld het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt, de identiteit van de verantwoordelijke of uw rechten.

Als u vragen hebt over het bovenstaande of over onze aanpak van gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via info@lesardentes.be.

U kunt ook contact opnemen met de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), maar wij raden u aan eerst onze hulp in te roepen.  

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw informatie te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die wij gebruiken zijn afgestemd op het soort informatie dat wij verzamelen.

Wij bewaren uw informatie alleen zo lang als nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren voor de in dit beleid beschreven doeleinden en voor wettelijke doeleinden die ons verplichten de informatie te bewaren. Wij verwijderen uw informatie veilig wanneer deze niet langer nodig is voor de beschreven doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

WETTELIJKE KENNISGEVING  

Deze website is eigendom van Les Ardentes SA.

Persoonlijke gegevens:

Les Ardentes SA  

Boulevard de la Sauvenière, 118

4020 Luik

BTW : BE0806 356 347

Adres van de hoofdzetel:

Boulevard de la Sauvenière, 118

4020 Luik

BTW : BE0806 356 347

Telefoon: +32 04 340 30 80

E-mail: info@lesardentes.be

Bedrijfsnummer: BTW : BE0806 356 347

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, artikelen, ideeën, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, foto's, video's, enz. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Les Ardentes SA of van derden die deze rechten bezitten.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website is van algemene aard. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. 

Les Ardentes NV besteedt veel zorg aan de volledigheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie. Wij kunnen echter niet instaan voor de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig, niet voldoende nauwkeurig en/of niet bruikbaar is.  

Indien informatie op of via de site onbeschikbaar of onjuist is, zal Les Ardentes NV alles in het werk stellen om dit recht te zetten.

Les Ardentes NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de op de site ter beschikking gestelde informatie.

Als u fouten opmerkt in de op de site verstrekte informatie, verzoeken wij u ons daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen, zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Les Ardentes NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De aanwezigheid van links naar dergelijke websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Het plaatsen van een dergelijke link impliceert niet dat wij de inhoud van dergelijke websites (impliciet) onderschrijven. Het klikken op deze links en het bezoeken van deze sites is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de gebruiker. Les Ardentes SA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die hieruit voortvloeit.

TOEPASSELIJK RECHT  

Op deze site is het Belgische recht van toepassing.  

COOKIES  

BELEID INZAKE HET GEBRUIK VAN COOKIES

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine bestanden die in de browser van uw apparaat kunnen worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Bij een volgend bezoek kan de website dan de geplaatste cookies lezen. De informatie in deze cookies is noodzakelijk, of in ieder geval nuttig, voor uw bezoek of gebruik van de website.

De meeste cookies hebben een vervaldatum. Session cookies" worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Persistente cookies" zijn geprogrammeerd om gedurende een bepaald aantal maanden op uw apparaat te blijven. U kunt ze te allen tijde handmatig verwijderen voordat ze verlopen.

LES ARDENTES SA gebruikt de volgende cookies op haar website:

FUNCTIONELE COOKIES 

Functionele cookies onthouden de keuzes die u tijdens uw bezoek maakt. Als u onze website wilt gebruiken, kunt u deze cookies niet weigeren. Wij plaatsen ze echter pas nadat wij een bevestiging van u hebben ontvangen.  

OPTIONELE COOKIES

Optionele cookies zijn niet essentieel voor een goede basis gebruikerservaring op onze website. U kunt ze weigeren.  

ANALYSE COOKIES

Deze cookies stellen ons in staat uw bezoek en de herkomst ervan te volgen. We gebruiken ze om statistieken te genereren om de site te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden anoniem geanalyseerd. Wij gebruiken de tool Matomo om deze analyses uit te voeren.

 Beheer van cookies 
Wanneer u onze website bezoekt, wordt u gevraagd om alle cookies te accepteren of te weigeren en heeft u de mogelijkheid om categorieën cookies te accepteren of te weigeren, zoals analytische cookies, personalisatiecookies, advertentiecookies en social media cookies. Deze cookies worden alleen op uw computer geplaatst als en nadat u ze heeft geaccepteerd.

Alleen strikt noodzakelijke cookies worden zonder uw toestemming geplaatst. U kunt de reeds geïnstalleerde cookies op uw computer of mobiele apparaat te allen tijde verwijderen.

U kunt ook te allen tijde de installatie van alle cookies weigeren via de instellingen van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u bepaalde functies van de website niet meer kunt gebruiken.

U kunt uw browserinstellingen wijzigen om de cookies die geactiveerd kunnen worden te beperken. Deze instellingen vindt u meestal in het menu "opties" of "voorkeuren" van uw browser.

Zie voor meer informatie de onderstaande links, of raadpleeg het 'Help'-menu van uw browser:

CHROME  

Bekijk hoe u cookies kunt beheren in Chrome op de website van Google

FIREFOX  

Bekijk hoe u cookies van uw computer verwijdert op de Mozilla-website

Bekijk hoe u cookies voor Android verwijdert op de Mozilla-website

Bekijk hoe u de geschiedenis voor iOS wist op de Mozilla-website

SAFARI  

Bekijk op de website van Apple hoe u de cookies van uw Mac beheert

Bekijk op de Apple-website hoe u de cookies op uw iPhone/iPad wist

EXPLORER  

Bekijk hoe u cookies verwijdert in Explorer op de Microsoft-website

MICROSOFT EDGE  

Bekijk hoe u cookies verwijdert in Edge op de Microsoft-website

Contact

info@lesardentes.be