Les ardentes - Logo

11-12-13-14 juli 24
Luik, Be

FESTIVAL CHARTER

 

Bij Les Ardentes willen we dat elke festivalganger de best mogelijke ervaring heeft tijdens de vier dagen van het festival. We nemen onze verantwoordelijkheid om alle vormen van discriminatie, pesterijen en geweld te bestrijden en we zijn vastbesloten om onze impact op het milieu tot een minimum te beperken. Door de site van Les Ardentes te bezoeken, bent u zich bewust van de waarden van het festival en verbindt u zich ertoe dit handvest van goed gedrag te respecteren.

Laten we er samen voor zorgen dat Les Ardentes een zorgzame, inclusieve, veilige en milieuvriendelijke locatie blijft! Les Ardentes hecht ook bijzonder veel belang aan het beperken van de impact op het milieu. Het hele festivalteam zet zich in voor een collectieve, verantwoordelijke aanpak en volhardt jaar na jaar.

Het is met al deze kleine acties dat we samen onze grote engagementen kunnen waarmaken en van ons festival een betere plek kunnen maken.


CHARTE DU FESTIVALIER - NL.png


DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT VIEREN 


Op Les Ardentes heb je het recht om te zijn wie je wilt zijn en om van het festival te genieten met een gewaardeerd, gerespecteerd en veilig gevoel. Het festival verbiedt alle vormen van seksistisch en seksueel geweld en intimidatie, evenals elk incident of geweld van discriminerende aard (racisme, LGBTQI seksisme + fobie, classisme, leeftijdsisme, validisme, enz.) Het hele festivalteam is op de hoogte van de beschikbare middelen op de site en is bovenal getraind om gepast te reageren en je door te verwijzen naar de juiste personen.

 


TOESTEMMING: LATEN WE EROVER PRATEN!


Als het geen grote JA is, dan is het een NEE! Toestemming moet enthousiast, specifiek en omkeerbaar zijn en op een vrije en geïnformeerde manier worden gegeven. Denk eraan dat overmatig gebruik van alcohol of drugs je op geen enkele manier in staat stelt om geïnformeerde toestemming te geven.

 


CONSUMEER MET MATE 


Alcoholgebruik of -misbruik rechtvaardigt op geen enkele manier ongepast gedrag! Je grenzen kennen betekent ook weten hoe je kunt genieten zonder overboord te gaan! Let voor je gezondheid op je alcoholgebruik, vooral sterke alcohol. Let ook op het alcoholgebruik van de mensen met wie je samen bent en moedig NOOIT iemand aan om te drinken. Een aantal verenigingen en bewustmakingsstands zullen aanwezig zijn op Les Ardentes, dus aarzel niet om contact met hen op te nemen als je daar behoefte aan hebt.

 


LATEN WE ACTIEVE GETUIGEN ZIJN


Om ervoor te zorgen dat het festival een zorgzame, inclusieve en veilige plek blijft, nodigen we je uit om extra aandacht te besteden aan het respecteren van iedereen. Als je getuige bent van discriminatie, pesterijen, geweld, alcoholmisbruik of een andere problematische situatie, aarzel dan niet om leden van de beveiliging en/of leden van de organisatie te informeren. Je kunt ook contact opnemen met de EHBO- en veiligheidszones van SYNKA.

 


WEES RESPECTIEF


Wanneer je een festivalganger, een vrijwilliger, een beveiliger, een barman of een andere persoon op het terrein aanspreekt, wordt grof taalgebruik of agressief gedrag niet getolereerd. Iedereen die aanwezig is op Les Ardentes verdient het om gerespecteerd te worden.

 


LATEN WE ZORG DRAGEN VOOR LES ARDENTES


Genieten van Les Ardentes betekent ook respect hebben voor het terrein en de infrastructuur die je tot je beschikking hebt. Als je jaar na jaar van je festival wilt genieten, ga er dan geen puinhoop van maken.

 


LATEN WE SAMENLEVEN MET ONZE BUREN


Alles is in het werk gesteld om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken voor de omwonenden van het festival. We rekenen er ook op dat je je buren, hun rust en hun eigendom respecteert. Als je naar buiten gaat, volg dan de borden en grenzen. Schreeuw niet, plas niet en laat geen afval achter.

 


NEEM EEN ECOLOGISCH VERANTWOORDE HOUDING AAN


De impact van festivals op het milieu is onmiskenbaar. Om de ecologische kosten van de Ardentes te beperken, moeten we onze verplichtingen delen. In overeenstemming met onze waarden van duurzaamheid moedigen we je aan om bewust na te denken over je reizen, je consumptie en je acties op Les Ardentes. Ter plaatse en op de camping zijn er voorzieningen om afval en sigarettenpeuken te sorteren. Er worden ook afvalophalingswedstrijden georganiseerd.

 


LATEN WE SCHOON KAMPEREN


Als je je kampeerplaats schoon achterlaat, respecteer je het werk van het hele team na het festival. Vergeet niet je kampeeruitrusting en andere spullen op te halen wanneer je vertrekt. Als je er echt vanaf moet, maak dan gebruik van de donatie- of recyclagefaciliteiten op de camping.

We rekenen erop dat je dit handvest respecteert zodat iedereen een optimale ervaring heeft.